EGEMEN TALHA GÜLEN
  BULUŞLAR VE İCATLAR
 

MİLATTAN ÖNCE

- 4241 Mısır ilk hassas takvim yapıldı

- 3200 Tekerleğin ilk kez Mezopotamya'da ve orta Avrupa'da kullanıldığı varsayılır.

- 3200 Mezopotonya Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır.

- 3000 Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu.

- 3000 Babil'de ilk ilk toplama makinesi kullanıldı

- 1300 Suriye Ugarit'de ilk alfabe kullanılmıştır.

- 700 Lidya ( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı

- 540 Miletli (Batı Anadolu'da liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi

- 450 Herodotot dünya haritası çizdi

- 200 Yunan Arkhimedes kaldıraç kanunlarını keşfetti

- 10 Roma mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı

MİLATTAN SONRA

- 999 Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icat edildi

- 1000~Türk gök bilimci BİRUNİ 13 000 sayfalık araştırmalarını yayımladı

- 1010~Türk İbn SİNA 270 kitaplık araştırmalarını yayımladı

- 1020~Irak İbn-ül HEYSEM Optik konusunda ayrıntılı araştırmalar kitabını yayımladı

- 1045 Çin Pi CHENG portatif matbaa harflerini keşfetti

- 1280 İtalyan ARMATİ gözlüğü ict etti (kontak lens üzerindeki ilk çalışmalar ise Leanardo da Vinci tarafından yapılmıştır)

- 1453 Polonyalı Keşiş Nicolas KOPERNICUS Dünya ve güneş sistemi kuramını ortaya attı

- 1521 Türk Piri REİS Kitab-ı Bahriye adını verdiği gerçeğe en yakın Dünya haritasını yayınladı

- 1528 Türk PİRİ Reis ikinci haritasını yaptı

- 1592 İtalyan GALİLEO 30 kez büyüten teleskopu yaptı (daha önce Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey ilk teleskopu bulmuştu)

- 1614 İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini ict etti

- 1618 Alman Johannes KEPLER Güneş sisteminin yasalarını keşfetti

- 1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinesini icat etti

- 1643 İtalyan Evangelista TORİCELLİ cıvalı barometreyi buldu

- 1666 Pariste Kraliyet Bilimler akademisi kuruldu

- 1687 İngiliz İsac NEWTON evrensel çekim yasalarını keşfetti.

- 1492 İspanyol Kristof KOLOMB Amerika'ya ayak bastı

- 1507 İtalyan Amerigo VESPUCCİ Amerikanın yeni kıta olduğunu kanıtlar

- 1630~Türk Hazarfen Ahmet çelebi yaptığı kanatlarla ilk kez uçmayı başaran adam oldu

- 1680~Türk Lagari Hasan çelebi aya gitme denemesini yaptı

- 1698 İngiliz Thomas SAVERY ilk buharlı makineyi yaptı

- 1704 İngiliz NEWTON Optik adlı kitabını yayımladı

- 1742 İsveç Anders CELSİUS sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi

- 1763~Fransız Claude CHAPPE uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icat etti

- 1777 İngiliz James WATT uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı

- 1778 Fransız Joseph BRAMAH ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı

- 1783 Fransız MONTGOLFİER kardeşler ilk uçan balonla yolculuk yaptılar

- 1783 Fransız Louis LENORAD ilk paraşütü tasarladı

- 1789 Fransız Antoine LAVOISIER Oksijeni ve kimyasal adlandırma tablosunu yayımladı

- 1796 Edvard JENNER çiçek aşısını buldu

- 1799 İtalyan Alessandro VOLTA ilk elektrik bataryasını yaptı

- 1800~Fransız Dominique LARREY ilk ambulans fikrini ortaya atmıştır.

- 1804 İngiliz Richard TREVİTHİCK ray üzerinde 16 Km hızla giden ilk lokomotifi icat etti

- 1816 İngiliz George MANBY yangın söndürücü bir tüp tasarladı

- 1816 Fransız Rene LAENNEC ilk tıpta kullanılan stetoskobu ict etti

- 1820 Danimarkalı Hans OERSTED elektromanyetik akımı keşfetti

- 1826 Fransız Joseph NIEPCE ilk fotoğraf çekimini başardı

- 1830 Fransız terzi Berthelemy THIMONNIER ilk dikiş makinesini yaptı (bu tip makineleri üretip satan ilk kişi Isac SINGER dir)

- 1831 İngiliz Michael FARADAY elektromanyetik kuramları keşfetti

- 1836 ABD Samuel COLD kendi adını verdiği tabancayı tasarladı

- 1837 İngiliz COOKE ve WHEATSTONE ilk elektrikli telgrafı icat ettiler

- 1843 ABD Samuel MORS kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı

- 1846 ABD dişçi William ORTON ik kez ameliyatında uyuşturma ve ağrıyı azaltmak için eteri kullandı

- 1849 ABD Walter HUNT ilk modern çengelli iğneyi tasarladı ve patentini aldı

- 1852 ABD Elisha OTİS ilk Asansörü icat etti

- 1853 Fransız Charles PRAVAZ ilk deri altı şırıngasını tasarladı

- 1853 İtalyan Linus YALE kendi adıyla anılan pimli kapı anahtarını icat etti

- 1855 İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı

- 1859 İngiliz Charles DARWIN Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı

- 1860 Belçika Müh ilk tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı

- 1867 ABD Christopher SHOLES gerçek anlamda ilk daktiloyu icat etti

- 1863 İngiltere Londrada ilk metro çalışmaya başladı

- 1869 Rus Dimitriy MENDELEYEV Periyodik elementler tablosunu yayımladı

- 1865 İsveç Alfred NOBEL dinamiti ict etti

- 1876 ABD EDİSON tarafından dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuvarı kuruldu. (Edison bu laboratuarda 1093 adet patentli icatta bulunmuştur.)

- 1876 Alman Nikolaus OTTO 4 zamanlı motoru yaptı

- 1876 ABD İskoç asıllı Alexander Graham BELL ilk telefonu icat etmiştir. (Tarihteki İlk uzaktan konuşma denilen Tele-Phone konuşması 10 Mart 1876 BELL ile yardımcısı Watson arasında yapılmıştır)

- 1877 ABD Thomas EDİSON Fonograf denilen ses kayıt cihazını icat etti

- 1878 İngiliz Joseph SWAN elektrik ampulünü icat etti

- 1879 Alman Ernst von SİEMENS ilk elektrikli treni icat etti

- 1880 ABD Thomas EDİSON elektrikli ampulü güvenli hale getirerek satışa sundu

- 1882 Alman Robert KOCH Kolera virüsünü tanımladı

- 1884 Hiram MAXIM tam otomatik makineli tüfeği yaptı

- 1885 Alman Karl BENZ 14,5 Km hız yapabilen satış amaçlı ilk arabayı üretti

- 1885 Alman Heinrich HERTS Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti

- 1885 Fransız Louis PASTEUR kuduz aşısını buldu

- 1887 ABD Emile BERLİNER Gramafonu (Plak) icat etti ve patentini aldı

- 1888 ABD George EASTMAN ilk taşınabilir fotoğraf makinesini yaptı

- 1894 ABD Jesse RENO ilk yürüyen merdiveni tasarladı

- 1894 Fransız LİMUERE kardeşler ilk sinema makinesini icat ettiler

- 1895 Alman Wilhelm RONTGEN X ışınlarını keşfetti

- 1896 İtalyan Guglielmo MARCONİ Radyo dalgalarıyla ilk yayını yaptı

- 1896 Fransız Antoine BECQUEREL Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti

- 1898 Danimarkalı Valdemer POULSEN İlk teybi icat etti

- 1900 Norveç VAALER Kağıt tutturmada kullanılan Ataç ı geliştirdi 901] ABD GİLETTE ve NİCKERSON körlenince atılan tıraş bıçağının patentini aldı

- 1901 İngiliz Hubert BOOTH ilk elektrikli süpürgeyi icat etti

- 1901 İlk kez okyanus aşırı radyo yayını yapıldı

- 1902 Polonya Marie CURİE ve kocası Pierre CURİE Radyumu keşfettiler

- 1903 ABD WRIGHT kardeşler ilk motorlu uçağı tasarladılar

- 1903 Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini aldı

- 1903 Hollanda Dr Willem EİNTHOVEN Elektro kardiografi cihazını icat etti

- 1904 İngiliz John FLEMİNG ilk elektronik vakum tüpü (Diyot) icat etti

- 1905 ABD Albert EINSTEIN (Musevi asıllı Alman) görecelik kuramını yayınladı. Bu yazısını 1915 ve 1919 da tamamladı

- 1906 ABD Alva FİSHER ilk çamaşır makinesını ict etti

- 1907 Kanada Reginald FESSENDEN radyo aracılığıyla ilk insan sesini iletti

- 1907 Fransız Paul CORNU ilk motorlu helikopteri uçurdu

- 1908 Alman GEIGER kendi adını verdiği ve Radyasyonun varlığını saptayan cihazı geliştirdi

- 1908 ABD Henry FORD T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu

- 1911 Norveç Roald AMUNDSEN Güney kutbunu keşfetti

- 1913 ABD Elmer SPERRY ilk Robotu yaptı (ROBOT kelimesi Çek dilinde "zorunlu emek" anlamındadır ve deyim tarlada köle gibi sürekli çalışan işçiler için kullanılmıştır)

- 1913 İngiliz Sheffield Paslanmaz çeliği buldu

- 1914 ABD Ohio kentinde ilk trafik lambaları kullanıldı

- 1914 I. Dünya savaşı başladı ve 1918 de bitti

- 1915 Isıya dayanıklı Pyrex cam üretildi

- 1918 Fransız Pierre LANGEVIN ve ekibi ilk kez SONAR sistemini ict ettiler (SONAR : Sound Navigation and Ranging: Ses yardımıyla yer belirleme ve mesafe ölçme anlamına gelmektedir)

- 1921 Almanya İlk otoyol hizmete girdi

- 1922 Alman Arthur KORN radyo dalgalarıyla fotoğraf gönderebilen Faks tasarladı ve Amerika'ya gönderdi

- 1922 Kanada İlk kez bir şeker hastasına Ensülin tedavisi uygulandı

- 1923 İsveç Platen ve Munters adlı iki mühendis ilk elektrikli buzdolabını tasarladı

- 1926 İskoç John Logie BAİRD ilk kez insan yüzünün görüntüsünü Televizyonda elde etti

- 1926 ABD Robert GODDART ilk sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı

- 1928 ABD'li Richard DREW genel amaçlı yapışkan bandı üretti (Avrupada seloteyp diye bilinir)

- 1928 İskoç Alexander FLEMING penisilini buldu

- 1929 ABD AT&T Laboratuarlarında Coaxial kablonun patenti alındı

- 1930 ABD ilk elektronik cihaz yaratıldı

- 1930 Wallace CAROTHERS naylonu üretti

- 1930 ABD Clyde TOMBAUGH Plüton u keşfetti

- 1933 Almanya ilk Teleks kullanıldı

- 1934 İngiliz Percy SHAW kedi gözü adını verdiği yansıtıcı tasarladı ve çok para kazandı

- 1935 İskoç Robert Watson-Watt, Radarı icat etti Bu radar uçakları 65 Km den tanıyabiliyordu

- 1935 Rus asıllı Amerikan İgor SKORSKY VS 300 adlı ilk modern helikopteri yaptı

- 1936 İngiltere BBC siyah beyaz TV yayınına başladı

- 1937 İngiltere Frank WHITTLE ilk jet motorunu tasarladı

- 1938 Macar Lazla BİRO tükenmez kalemi ict etti

- 1938 ABD Chester CARLSON ilk fotokopi makinesını ict etti

- 1939 İngiltere İlk Çamaşır makinesi üretildi

- 1939 ABD de HP şirketi Analog verileri dijitale çeviren Pulse-code modulation sistemini geliştirdi

- 1939 II Dünya savaşı başladı ( 1945 de sona erdi )

- 1942 ABD Von BRAUN (Alman göçmeni) V-2 adlı uzun menzilli roketi tasarladı

- 1942 İtalyan Enrico FERMİ ilk Nükleer Reaktörü tasarladı

- 1943 Holanda Wilhelm KOLFF ilk yapay böbreği tasarladı

- 1945 ABD Robert OPPENHEİMER ilk atom bombasını geliştirdi ve denedi. Ayni yıl Japonya'nın Nagazaki ve Hiroşima şehirlerine atıldı ve binlerce sivil öldürüldü. II. Dünya Savaşı sona erdi

- 1945 ABD Percy SPENCER ilk Mikro dalga fırının patentini aldı

- 1946 ABD J.MAUCHLY ve J.ECKERT askeri amaçlı balistik hesaplamalarda kullanılmak üzere ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar

- 1947 ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı

- 1947 ABD'li Edvin LAND polaroid fotoğraf makinesini icat etti

- 1947 ABD Transistorun teorisi geliştirildi

- 1948 ABD BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY adlı üç bilim adamı Transistoru icat ettiler

- 1951 ABD IBM şirketi tarafından ilk ticari bilgisayar yaratıldı

- 1951 ABD John ECKERT ve John MAUCHLY ilk sayısal bilgisayar olan UNIVAC ı yaptılar

- 1953 ABD İlk Renkli TV yayını yapılmaya başladı

- 1953 İngiliz Francis CRİCK ve ABD James WATSON DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler

- 1957 SSCB uzaydaki ilk insan yapımı cisim olan SPUTNİK 1 adlı uyduyu fırlattı

- 1958 ABD Fizikçiler TOWNES ve SCHAWLOW LAZER kuramını ortaya koydular

- 1958 ABD Silisyum yonga / Mikro Chip icat edildi

- 1958 ABD Alman asıllı Von BRAUN tasarladığı roket sistemleriyle uzaya ilk uydunun fırlatılmasını sağladı

- 1960 ABD Theodor MAIMAN ilk LAZER tabancasını gerçekleştirdi

- 1961 SSCB Yuri GAGARİN uzaya giden ilk insan oldu

- 1962 ABD ilk TV uydusu olan Telstarı fırlattı

- 1964 ABD IBM şirketi ilk kelime işlemciyi üretti

- 1966 ABD Tek transistörlü hafıza yongası yaratıldı

- 1967 G.Afrika Christian BERNARD İlk kalp naklini gerçekleştirdi

- 1969 ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı

- 1969 ABD Neil ARMSTRONG ve Edwin ALDRIN Aya ayak basan ilk insanlar oldular

- 1970 ABD IBM firması ilk Floopy denilen esnek disketi üretti

- 1971 SSCB ilk uzay istasyonu olan Solyut 1 fırlatıldı ve dünya yörüngesine oturtuldu.

- 1972 İngiliz Godfrey HOUNSFIELD Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti

- 1973 SSCB Lunokhod adlı robot aya iniş yapan insansız ilk araç oldu

- 1974 ABD Değişik bilgisayarların komünikasyonu için TCP/IP protokolü geliştirildi

- 1974 ABD Bar Code uygulaması başlatıldı

- 1975 ABD Microsoft adlı yazılım şirketi kuruldu

- 1976 ABD Intel tarafından 4.77 MHZ hızında 8086 koduyla Mikro işlemci gerçekleştirildi

- 1981 ABD IBM firması IBM-PC with MS DOS adıyla kişisel bilgisayar yaratıldı

- 1982 Hollanda şirketi olan PHILIPS ilk kompact diski (CD) üretti ( Sony ile ayni zamanda)

- 1982 ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir.

- 1983 ABD de MicroSoft firması Windows işletim sistemini yarattı

- 1984 ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı

- 1984 ABD Apple firması MACİNTOSH adlı bilgisayarı anons etti

- 1985 ABD ARPA nın adı INTERNET olarak değiştirildi

- 1985 Avrupa'da Mobil telefonlar kullanılmaya başlanır.

- 1986 SSCB Çernobil Nükleer kazası meydana geldi

- 1986 ABD National Instruments firması LabVIEW adı altında GUI tabanlı bir endüstri yazılımı geliştirdi

- 1990 ABD World Wide Web anons edildi

- 1991 ABD Avrupa'nın ilk çevre uydusu ERS-1 yörüngeye oturtuldu

- 1992 ABD Sanal gerçeklik tasarlandı

- 1992 Ozon tabakasındaki delik Güney Amerika sahillerine kadar genişlediği saptandı

- 1997 ABD NASA tarafından fırlatılan Pethfinder Robotu Marsa iniş yaptı

- 1997 ABD Genetik kopyalamada ilk somut başarı sağlandı. DOLLY adı verilen bir koyun kopyalandı

- 1997 ABD IBM tarafından gerçekleştirilen DEEPER BLUE adlı bilgisayar Satranç ustası Kasparov'u yendi

- 2000 ABD Bilim adamları ortak bir projede genetik şifrenin çok büyük oranda çözüldüğünü açıkladılar
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=